Ozhiganov Edvard N.

d-r filos. nauk, prof. Nachalnik otdeleniya vneshneekonomicheskoy deyatelnosti

Institute of Applied Technical and Economic Researches and Examinations. Peoples’ Friendship University of Russia