Shigurov A. V.

kand. yurid. nauk, docent, zav. kafedroy ugolovno-processualnogo prava i kriminalistiki yuridicheskogo fakulteta

All-Russian State University of Justice, Sredne-Volzhsky Institute (branch) , Saransk, Russia