Orlov Aleksey Viktorovich

k.yu.n., docent. Dolzhnost: docent kafedry ugolovnogo i ugolovno-ispolnitelnogo prava

Samara law institute of the Federal Penitentiary Service of Russia