Yakovleva Maria Alexandrovna

kandidat istoricheskih nauk, nauchnyy sotrudnik Centra ekonomicheskih issledovaniy, aspirantka kafedry Mirovoy ekonomiki Diplomaticheskoy Akademii MID RF

Economic Research Centre