Gavlovskaya G. V.

k.e.n., docent kafedry makroekonomicheskogo regulirovaniya i planirovaniya

Peoples’ Friendship University of Russia