Kheygetova Svetlana E.

kand. yurid. nauk, docent kafedry grazhdanskogo processa

Rostov State University of Economics (RSUE)