Pleshkov Maksim Alekseevich

yurist, kandidat yuridicheskih nauk