Nekazakov Vladimir Yakovlevich

sudya, kandidat yuridicheskih nauk

the Krasnodar regional court