Ognev Vladimir Nikodimovich

k.yu.n., k.i.n. Dolzhnost: professor kafedry grazhdanskogo prava i processa.

Moscow state regional socially-humanitarian institute