Khmelevsky Sergey V.

kandidat filosofskih nauk, docent; kapitan 1 ranga zapasa.