Trunina Ekaterina V.

kandidat yuridicheskih nauk, docent kafedry mezhdunarodnogo i evropeyskogo prava

Mordovian State University. N. P. Ogarev