Gridneva Olga V.

kandidat yuridicheskih nauk, docent kafedry organizacii finansovo-ekonomicheskogo, materialno-tehnicheskogo i medicinskogo obespecheniya

Academy of the Ministry of the Interior of Russia