Panova Kristina Olegovna

pomoschnik predsedatelya Arbitrazhnogo suda Rostovskoy oblasti, aspirant

Moscow State Law University named after O.E.Kutafin (MSAL) , Moscow, Russia