Shestakova Ekaterina V.

kandidat yuridicheskih nauk, generalnyy direktor OOO «Aktualnyy menedzhment»

LLC Aktualny management