Akhmedov Mikail Nasreddin oglu

aspirant. Mesto ucheby: Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet imeni A.G. i N.G. Stoletovyh. Podrazdelenie: kafedra ugolovno-pravovyh disciplin.

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs