Khanova Zaira Reymanovna

kand. yurid. nauk, docent kafedry «Ugolovnoe pravo»

Dagestan state university of national economy