Bekaldieva Zalina S.

starshiy prepodavatel kafedry ekonomiki i menedzhmenta v turizme

Kabardino-Balkarian University named after H.M. Berbekova , Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, Russian Federation