Antonova Natalia Vladislavovna

Dolzhnost: starshiy nauchnyy sotrudnik. Podrazdelenie: otdel zakonodatelstva o trude i socialnom obespechenii.

The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation