Kozyreva Anna A.

nachalnik upravleniya koordinacii monitoringovyh issledovaniy Direkcii issledovaniy i razrabotok

National Research University “Higher School of Economics” (HSE University) , Moscow, Russian Federation

ORCID: 0000-0003-3427-7270