Latypov Ruslan Zaharovich

aspirant. Dolzhnost: starshiy operupolnomochennyy.

Vladimir customs house of the Central Customs Administration of the Federal Customs Service of Russian Federation; Russian сustoms academy