Karyakin Alexey A.

aspirant. Glavnyy specialist gruppy pravovogo soprovozhdeniya deyatelnosti

Insurance Company «SOGAZ-Med»; MAEL