Kurbanov Rashad Afatovich

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: direktor, zaveduyuschiy kafedroy. Mesto raboty: Institut pravovyh issledovaniy i regionalnoy integracii, Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet im. G.V. Plehanova. Podrazdelenie: kafedra grazhdansko-pravovyh disciplin.

Research Institute of Legal Studies and Regional Integration, Russian University of Economics named after G.V.Plehanov