Yablokova Natalia I.

doktor filosofskih nauk, professor, professor kafedry filosofii

FSBEI HE MSTU «STANKIN»