Denisov Nikita Yu.

student fakulteta mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya

Financial university at Government of the Russian Federation