Melnikov Dmitry P.

assistent kafedry ekonomiki predpriyatiya i predprinimatelstva. Ekonomicheskiy fakultet.

St. Petersburg State University