Bugaev Oleg Nicolaevich

kandidat istoricheskih nauk, docent kafedry ekonomiki i finansovogo prava

RGSU, branch in Kislovodsk