Bozieva Yulia Gennadievna

kand. yurid. nauk, docent kafedry tovarovedeniya, turizma i prava

Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov , Nalchik, Russia