Svetlana V. Gizyatova

Cand.Sci.(Law), Associate Professor; Kazan (Volga Region) Federal University; Naberezhnye Chelny, Russia. Hirsch Index 1

Naberezhnye Chelny Institute , Kazan (Volga Region) Federal University, Naberezhnye Chelny, Russia