Lesnikov Gennady Yu.

doktor yuridicheskih nauk, professor, glavnyy nauchnyy sotrudnik

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia