Tarasova M. I.

kandidat ekonomicheskih nauk, starshiy nauchnyy sotrudnik

Russian State Social University