Yastrebova Elena V.

kandidat fiziko-matematicheskih nauk, Generalnyy direktor. chlen-korrespondent Rossiyskoy akademii estestvennyh nauk

Publishing house «Yur-VAK»