Samorukova Nataliya V.

finansovyy direktor

Astek-STS LLC