Berova Dzhulietta Mikhailovna

d-r yurid. nauk, docent, polkovnik policii. Dolzhnost: zamestitel nachalnika po uchebnoy rabote.

Krasnodar University of MIA Russia. Branch: North Caucasus institute for advanced training