Bondarenko Natalia G.

doktor filosofskih nauk, professor, zaveduyuschaya kafedroy istorii i filosofii prava

North-Caucasus Federal University, Pyatigorsk branch