Puchkov Oleg A.

doktor yuridicheskih nauk, professor

Ural State Law University