Balabay Alexey D.

kafedra grazhdanskogo prava

Rostov State University of Economics (RSUE)