Khanov Rustam R.

kandidat ekonomicheskih nauk, starshiy prepodavatel

Dagestanskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet