Luncasu Yuri Wirelovich

Dolzhnost: nachalnik kafedry. Podrazdelenie: kafedra specialnyh disciplin.

Krasnodar University of MIA Russia