Selivanova Evgeniya Sergeevna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra grazhdanskogo prava

Southern Federal University