Shcherba Sergey P.

doktor yuridicheskih nauk, professor, zasluzhennyy deyatel nauki Rossiyskoy Federacii

University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation