Levashov Eugeny N.

aspirant

Plekhanov Russian University of Economics