Belozercev Sergey M.

starshiy prepodavatel kafedry gosudarstvenno-pravovyh disciplin

East-Siberian institute of the Ministry of internal affairs