Ashutova Natalya Yu.

magistrant yuridicheskogo fakulteta

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk