Silenkov Viktor I.

kandidat pedagogicheskih nauk, docent, starshiy prepodavatel kafedry organizacii kadrovoy i vospitatelnoy raboty

PKU VFB IPKR St. Petersburg Federal Penitentiary Service of Russia