Gorshkova Tatyana V.

magistr kafedry grazhdanskogo prava

Rostov State University of Economics (RSUE)