ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «ПРОБЕЛЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ». О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ИМЕНИ В.Н. КУДРЯВЦЕВА
( Pp. 10-12)

How to Cite:
Chistyakov V.V., (2017), ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «ПРОБЕЛЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ». О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ИМЕНИ В.Н. КУДРЯВЦЕВА. Gaps in Russian Legislation, 7 => 10-12.
Reference list:
CHuprova A.YU., CHistyakov V.V. O konferentsii. // Biznes v zakone. - 2007, №4, s. 11-17.
Luneev V.V., CHistyakov V.V. Obrashchenie k Prezidentu Rossiyskoy akademii nauk akademiku Osipovu YU.S. // Biznes v zakone. - 2008, №4, s. 10-11.
Luneev V.V., CHistyakov V.V. Obrashchenie k Prezidentu Rossiyskoy akademii nauk akademiku Osipovu YU.S. // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. - 2009, №1, s. 8-12.
CHistyakov V.V. O zolotoy medali akademii nauk imeni V.N.Kudryavtseva. // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. - 2016, №7, s. 9-22.