The problems of interaction between a state and society
( Pp. 331-333)

Abstract:
The article is devoted to the topical problems of communicative interaction between governmental authorities and civil society institutions, connected to the dialogue formation. The dialogue is a successful way of the most burning social contradictions solution based on peace agreements of interested parties.
How to Cite:
Namrueva E.V., (2014), THE PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN A STATE AND SOCIETY. Gaps in Russian Legislation, 2 => 331-333.
Reference list:
Adam yants T. Z. Sotsial nye kommunikatsii. M., 2009.
Armer E. V. Sotsial nye kommunikatsii i kartina sotsial noy real nosti: klassicheskiy i sovremennyy podkhody k ponimaniyu svyazi // Fundamental nye nauki. 2013. № 10-7.
Borodina T. V. Sotsial nyy dialog: kommunikativnye strategii lichnostnoy reprezentatsii obshchestvennykh otnosheniy: Avtoref. dis. kand. filosof.nauk. Rostov-na-Donu, 2003.
Vorob ev YU.L. Kommunikativnoe vzaimodeystvie grazhdanskogo obshchestva i struktur publichnoy vlasti kak upravlencheskiy protsess. Avtoref. dis. dok.sots. nauk. M., 2008.
Dridze T. M. Sotsial naya kommunikatsiya v upravlenii s obratnoy svyaz yu // Sotsiologicheskie issledovaniya. 1998. №10.
Dridze T. M. Sotsial naya kommunikatsiya kak tekstovaya deyatel nost v semiosotsiopsikhologii // Obshchestvennye nauki i sovremennost . 1996. № 3.
Irkhin YU. V., Zotov V. D., Zotova L. V. Politologiya. M., 1999.
Kuznetsova N. A. Sotsial no-kommunikativnye aspekty vzaimodeystviya v sisteme Vlast -obshchestvo // Vlast . 2011. № 4.
Medinskiy V. R. Osobennosti natsional nogo piara. M., 2010.
Miroshnichenko A.A. Publicrelations v obshchestvenno-politicheskoy sfere. Provintsial naya praktika. M., 1998.
Filimonov O.V. Sotsial naya sfera vnutrennikh voysk MVD Rossii: sovremennoe sostoyanie, kontseptsiya i model upravleniya. M., 2011.
SHibutani T. Sotsial naya psikhologiya. R/n/D., 1998.
SHkondin M. V. ZHurnalistika kak faktor osvoeniya mira sotsiumom // Sotsial no-gumanitarnye znaniya. 2013. № 5.
Namrueva E.V. Dialog grazhdanskogo obshchestva i gosudarstva kak uslovie stabil nosti obshchestvennoy sistemy // Sotsial no-politicheskie nauki. - 2014. - №1.
Keywords:
social dialogue, communication, management, the state, civil society.


Related Articles

THEORETICAL AND HISTORICAL LEGAL SCIENCES Pages: 21-26 Issue №23832
Formation of the System of Navigation Safety in Sweden in the 19th - Early 20th Centuries
Sweden navigation safety royal decrees service management
Show more
5.2.1.ECONOMIC THEORY Pages: 190-198 DOI: 10.33693/2541-8025-2021-17-6-190-198 Issue №20181
Experience in the Development of the Electronic Government of Estonia and the Possibility of its Application in the Russian Federation
e-government government services e-passports civil society e-voting
Show more
10. CIVIL PROCEDURE, ARBITRATION PROCESS, ECOLOGY Pages: 123-125 Issue №10779
The formation of the constitutional and legal regulation of the personal rights and freedoms of a man and a citizen in the Russian history and abroad
The personal rights of man and citizen the state security stages of development limit the individual rights of man and citizen
Show more
10. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 107-111 Issue №10553
THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROSPECTS OF CHANGE
legal state The President of the Russian Federation The government of the Russian Federation The Federation Council constitutional legal responsibilities of citizens
Show more
8. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 120-121 Issue №9479
ABOUT THE CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOR COLLISIONS PERMISSION BETWEEN THE RUSSIAN CONSTITUTION AND ACTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
The Constitution right constitutionalism mechanism conflict
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 127-132 Issue №4029
ABOUT BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY AND QUALITY OF MACROECONOMIC POLITICS
model Samuelson efficiency macroeconomics quality policy
Show more
8. CONSTITUTIONAL LAW; CONSTITUTIONAL JUDICIAL PROCESS; MUNICIPAL LAW Pages: 188-191 Issue №18204
Civil society institution and their role in monitoring compliance with migration legislation
civil society control legislation migration state power
Show more
1. International scientific and practical conference «EFFECTIVE COUNTERING TO CRIME IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES» Pages: 88-89 Issue №11986
PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION OF THE EMPLOYEE OF LAW-ENFORCEMENT BODY
the bodies of internal Affairs law enforcement agencies psychology communication competence
Show more
10. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 112-115 Issue №10553
THE COORDINATION AS A METHOD OF REGULATION OF INTERNATIONAL AND FOREIGN ECONOMIC LINKS OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
the Constitution the state international relations foreign economic relations the subjects of the Russian Federation
Show more
9. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 130-133 Issue №2768
Place, role and state functions in regulation of a reproduction cycle of business activity
the state entrepreneurship place the role function
Show more