THE HISTORY OF THE URALS: THE HISTORIOGRAPHIC CONCEPTUALIZATION
( Pp. 119-120)

More about authors
Lichman Boris V. doktor istoricheskih nauk, professor, zav. kafedroy istoricheskih disciplin Uralskogo instituta ekonomiki, upravleniya i prava, Zasluzhennyy rabotnik Vysshey shkoly RF, chlen Nauchno-metodicheskogo soveta po istorii ministerstva obrazovaniya i nauki RF, prorektor Uralskogo instituta ekonomiki, upravleniya i prava, professor kafedry teorii i istorii mezhdunarodnyh otnosheniy departamenta mezhdunarodnyh otnosheniy Uralskogo gumanitarnogo instituta Uralskogo federalnogo universiteta im. B.N. Elcina
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin
Abstract:
Урал в контексте российской и мировой истории ХХ века: историографическая концептуализация: монография / гл. ред. А.В. Сперанский. Екатеринбург: СОКРАТ, 2017. 392 с.
How to Cite:
Lichman B.V., (2019), THE HISTORY OF THE URALS: THE HISTORIOGRAPHIC CONCEPTUALIZATION. History and Modern Perspectives, 2 => 119-120.