VIII ALL-UNION BYZANTINE SESSION, 1969 (ON M.YA. SJUZJUMOV’ ARCHIVE)
( Pp. 98-104)

More about authors
Karina R. Kapsalykova Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor of the Department of Foreign Regional Studies
Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
Abstract:
Michael Yakovlevich Sjuzjumov (1893-1982) was a brilliant byzantinist, the best-known college of Alexander Kazhdan.M. Sjuzjumov was a creator of dialectical continuity theory. He was a ruler of VIII All-Union Byzantine Session organizing committee in 1969. The article is devoted to analyses of informative report about Byzantine Session by Proff. M.Ya. Sjusjumov.
How to Cite:
Karina R.K., (2019), VIII ALL-UNION BYZANTINE SESSION, 1969 (ON M.YA. SJUZJUMOV’ ARCHIVE). History and Modern Perspectives, 2 => 98-104.
Reference list:
GASO. F. R-802. Op. 1. D. 80. L. 1-2. GASO33. F. R-802. Op. 1. D. 80. L. 1-2.
GASO, F. R-802. Op. 1. D. 131. 29 l. GASO, F. R-802. Op. 1. D. 131. 29 l.
GASO. F. R. 802. Op. 1. D. 153. L. 13-13 ob. GASO. F. R. 802. Op. 1. D. 153. L. 13-13ob.
GASO. F. R-802. Op. 1. D. 154. L. 4. GASO. F. R-802. Op. 1. D. 154. L. 4.
GASO. F. R-802. Op. 1. D. 163. L. 4. GASO. F. R-802. Op. 1. D. 163. L. 4.
GASO. F. R-802. Op. 1. D. 215. L. 13 ob. GASO. F. R-802. Op. 1. D. 215. L. 13 ob.
GASO, F. R-2110. Op. 3. D. 512. L. 91. GASO, F. R-2110. Op. 3. D. 512. L. 91.
GASO. F. 2110 r. Op. 3. D. 648. L. 4, 18. GASO. F. 2110 R. Op. 3. 648. L. 4, 18.
Evstaf eva L., Manoylo T. Tayny Tavrii // Ural skiy universitet. № 12 (1373). 23 marta 1968. Evstafieva L., Manoylo T. Secrets Tavriya. Ural skij Universitet. № 12 (1373). March 23, 1968.
Mokhov A.S., Kapsalykova K.R. Bez Vashikh rabot ne mozhet byt arkheologii Kryma i KHersonesa : perepiska M.YA. Syuzyumova i A.L. YAkobsona // Antichnaya drevnost i srednie veka. 2017. Vyp. 45. S. 176-197. Mokhov S.A., Kapsalykova K.R. Without Your work may not be archeology of the Crimea and the Chersonese..: correspondence M.Y. Sjuzjumov and A.L. Yakobson. Antichnaja drevnost i srednie veka. 2017. Issue 45. P. 176-197.
Surov E.G. Krepnet ural skaya shkola vizantinistov // Ural skiy universitet. № 32 (1435). 3 noyabrya 1969. Surov E.G. Ural school of Byzantines grows Stronger. Ural skij Universitet. № 32 (1435). November 3, 1969.
Surov E.G. My s toboy na ekrane // Ural skiy universitet. № 30 (1091). 5 oktyabrya 1961. Surov E.G. We are with you on the screen. Ural skij Universitet. № 30 (1091). October 5, 1961.
Surov E.G. KHersonesskie tsisterny // UZ Sverdlovskogo gos. ped. in-ta. 1948. Vyp. 4. S. 3-47. Surov E.G. Chersonesos tanks. UZ Sverdlovskogo gos. ped. in-ta. 1948. Issue 4. C. 3-47.
Syuzyumov M.YA. VIII Vsesoyuznaya sessiya vizantinistov // Voprosy istorii. 1970. № 8. S. 168-172. Sjusjumov M.J. VIII all-Union session of byzantinists. Voprosy istorii. 1970. № 8. P. 168-172.
Syuzyumov M.YA. Problemy ikonoborchestva v Vizantii // UZ Sverdlovskogo gos. ped. in-ta. S. 48-110. Sjusjumov M.J. the Issues of iconoclasm in Byzantium. UZ Sverdlovskogo gos. ped. in-ta. P. 48-110.
Udal tsova Z.V. O rabote sektsii Nauchnogo soveta Genezis i razvitie feodalizma // Problemy vozniknoveniya feodalizma u narodov SSSR. M., 1969. S. 16. Udaltsova Z.V. On the work of the section of the Scientific Council Genesis and development of feudalism . Problemy vozniknovenija feudalisma u narodov SSSR. M., 1969. P. 16.
CHerepanova T. Domopravitel nitsa fotokhroniki // Ural skiy universitet. № 14 (1456). 27 aprelya 1970. Cherepanova T. Housekeeper photo Chronicles. Ural skij Universitet. № 14 (1456). April 27, 1970.