“HISTORICAL POLITICS” IN THE URALS IN THE 1930s: MODERN VIEW
( Pp. 90-97)

More about authors
Kamynin Vladimir D.
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation Lazareva Elena Vladimirovna kandidat istoricheskih nauk, docent; docent kafedry teorii i istorii mezhdunarodnyh otnosheniy
International Relations of Ural Federal University
Abstract:
The article is devoted to the analysis of the policy of the Soviet state in the development of historical research in the Urals in the 1930s. Previously it was called “state leadership of science”, now it is called “historical policy”. The influence of the activities of state bodies on the organization of scientific research on the study of history is considered. Under the “organization of scientific research” refers to the activities of scientific institutions, universities, local history societies, the state of scientific personnel involved in the study of history. Highlights the stages in the realization of “historical policy” in the 1930s concluded that the most significant changes in government policy in relation to the science of history occurred in the 1920s - 1930s, Analyzes the debate occurring in modern science, about the reasons for the change of “historical policy” in this critical period for the country. The author assesses the repressions that fell on the historians of the Urals. For the first time in the scientific literature the stages of prosecution of historians during this decade are allocated.
How to Cite:
Kamynin V.D., Lazareva E.V., (2019), “HISTORICAL POLITICS” IN THE URALS IN THE 1930S: MODERN VIEW. History and Modern Perspectives, 2 => 90-97.
Reference list:
Alekseeva G.D. Istoriya. Ideologiya. Politika (20-30-e gody) // Istoricheskaya nauka Rossii v KHKH v. M., 1997. S. 79-166. Alekseeva G.D. Story. Ideology. Politics (20-30s). Istoricheskaya nauka Rossii v KHKH v. M., 1997. R. 79-166.
Bugrov D.V., Popov N.N. F.P. Bystrykh na krutykh povorotakh istorii // Ural v KHKH veke: ekonomika i politika. Ekaterinburg, 2001. S. 4-6. Bugrov D.V., Popov N.N. F.P. Bystryh on sharp turns of history. Ural v XX veke: ekonomika i politika. Yekaterinburg, 2001. P. 4-6.
Vasil eva O.I. Makarov Faddey Petrovich // Istoriki Urala XVIII-XX vv. Ekaterinburg, 2003. S. 213-229. Vasil eva O.I. Makarov Faddei Petrovich // Historians of the Urals in the XVIII-XX century. Yekaterinburg, 2003. P. 213-229.
Vas kovskiy O.A. Istoriografiya i obshchestvenno-politicheskie problemy istorii grazhdanskoy voyny na Urale. Sverdlovsk, 1981. 76 s. Vas kovskij O.A. Historiography and socio-political problems of the history of the civil war in the Urals. Sverdlovsk, 1981. 76 p.
Volkov G. Voznesenie. O tom, kak Stalin stal velikim filosofom // Sovetskaya kul tura. 1988. 7 iyunya. S. 5. Volkov G. Ascension. About how Stalin became a great philosopher. Sovetskaya kul tura. June 7 1988. P. 5.
Volobuev P.V. Stalinizm i sotsial nye znaniya sovetskogo obshchestva // Istoriya i stalinizm. M., 1991. S. 21-36. Volobyev P.V. Stalinism and social knowledge of Soviet society. Istoriya i stalinizm. M., 1991. P. 21-36.
Gavrilov D.V. S.M. Petrov. U istokov marksistskoy istoricheskoy nauki na Urale // Letopistsy rodnogo kraya. Sverdlovsk, 1990. S. 112-125. Gavrilov D.V. S.M. Petrov. At the origins of Marxist historical science in the Urals. Letopiscy rodnogo kraya. Sverdlovsk, 1990. P. 112-125.
Gosudarstvennyy arkhiv Sverdlovskoy oblasti. F. 318-r. Vyp. 1. D. 4. State Archive of the Sverdlovsk Region. F. 318-r. Issue 1. D. 4.
Gosudarstvennyy arkhiv Sverdlovskoy oblasti. F. 318-r. Vyp. 1. D. 24. State Archive of the Sverdlovsk Region. F. 318-r. Issue 1. D. 24.
Gosudarstvennyy arkhiv Sverdlovskoy oblasti. F. 677-r. Vyp. 1. D. 28. State Archive of the Sverdlovsk Region. F. 677-r. Issue 1. D. 28.
Dunaevskiy V.A. O pis me Stalina v redaktsiyu zhurnala Proletarskaya revolyutsiya i ego vliyanii na nauku i sud by lyudey // Istoriya i stalinizm. M., 1989. S. 284-297. Dunaevskij V.A. About Stalin s letter to the editorial board of the magazine Proletarian Revolution and its impact on the science and destinies of people. Istoriya i stalinizm. M., 1989. P. 284-297.
Zabolotnyy E.B. Makarov Faddey Petrovich // Ural skaya istoricheskaya entsiklopediya. Ekaterinburg, 2000. S. 324. Zabolotnyj E.B. Makarov Faddei Petrovich // Ural historical encyclopedia. Yekaterinburg, 2000. P. 324.
Zabolotnyy E.B. Tanyaev Aleksandr Petrovich // Ural skaya istoricheskaya entsiklopediya. Ekaterinburg, 2000. S. 520. Zabolotnyj E.B. Tanyaev Aleksandr Petrovich // Ural historical encyclopedia. Yekaterinburg, 2000. P. 520.
Zorina L.I. Kler Modest Onisimovich // Ural skaya istoricheskaya entsiklopediya. Ekaterinburg, 2000. S. 265. Zorina L.I. Kler Modest Onisimovich // Ural historical encyclopedia. Yekaterinburg, 2000. P. 265.
Kamynin V.D. Istoricheskoe obrazovanie // Ural skaya istoricheskaya entsiklopediya. Ekaterinburg, 2000. S. 244. Kamynin V.D. Historical education // Ural historical encyclopedia. Yekaterinburg, 2000. P. 244.
Kornilov G.E. Savich Aleksandr Antonovich // Istoriki Urala XVIII-XX vv. Ekaterinburg, 2003. S. 319. Kornilov G.E. Savich Aleksandr Antonovich // Historians of the Urals in the XVIII-XX century. Yekaterinburg, 2003. P. 319.
Maslov N.N. Ob utverzhdenii ideologii stalinizma // Istoriya i stalinizm. M., 1989. S. 37-86. Maslov N.N. On the approval of the ideology of Stalinism. Istoriya i stalinizm. M., 1989. P. 37-86.
Pashkova I.A. Istoricheskaya nauka v ural skikh natsional nykh regionakh v 30-e gg. // Istoriya repressiy na Urale v gody sovetskoy vlasti. Ekaterinburg, 1994. S. 72-74. Pashkova I.A. Historical science in the national regions of the Urals in the 30s. // The history of repression in the Urals in the years of Soviet power. Yekaterinburg, 1994. P. 72-74.
Pikuleva S.V. Bogoslovskiy Pavel Stepanovich // Ural skaya istoricheskaya entsiklopediya. Ekaterinburg, 2000. C. 93. Pikuleva S.V. Bogoslovskii Pavel Stepanovich // Ural historical encyclopedia. Yekaterinburg, 2000. P. 93.
Pokrovskiy M.P. M.O. Kler // Nauchno-tekhnicheskaya intelligentsiya Urala v 20-30-e gody: dela i sud by. Ekaterinburg, 1993. S. 42-47. Pokrovskij M.P. M.O. Kler // Scientific and technical intelligentsia of the Urals in the 20s - 30s: deeds and destinies. Yekaterinburg, 1993. P. 42-47.
Popov N.N. Bystrykh Fedor Pavlovich // Istoriki Urala XVIII-XX vv. Ekaterinburg, 2003. S. 51-73. Popov N.N. Bystryh Fedor Pavlovich // Historians of the Urals in the XVIII- XX century. Yekaterinburg, 2003. P. 51-73.
Tagil cheva N.N. Repressii protiv predstaviteley mestnykh ural skikh obshchestv v kontse 20-30-kh gg. // Istoriya repressiy na Urale v sovetskoe vremya. Ekaterinburg, 1994. S. 93-98. Tagil cheva N.N. Repressions against members of local societies of the Urals in the late 20s-30s // The history of repression in the Urals during the Soviet era. Yekaterinburg, 1994. P. 93-98.
Tanyaev A. Pis mo v redaktsiyu // Ural skiy kommunist. 1932. № 8. S. 42-45. Tanyaev A.P. Letter to the editors. Ural skij kommunist.1932. № 8. P. 42-45.
TSentr dokumentatsii obshchestvennykh organizatsiy Sverdlovskoy oblasti. F. 129. Vyp. 1. D. 4. Documentation Center of public organizations of Sverdlovsk region. F. 129. Issue 1. D. 4.
TSentr dokumentatsii obshchestvennykh organizatsiy Sverdlovskoy oblasti. F. 221. Vyp. 2. D. 131. Documentation Center of public organizations of Sverdlovsk region. F. 221. Issue 2. D. 131.